20 червня 2021 року (0532) 60-61-65 Мапа сайту

Лекцію читає професор Шейко В.Д.

На кафедрі навчаються студенти 5 курсу медичних факультетів № 1 та 2, факультету підготовки іноземних студентів (навчальна дисципліна - хірургія), студенти 6 курсу медичних факультетів № 1 та 2, факультету підготовки іноземних студентів (навчальна дисципліна - хірургічні хвороби), лікарі-курсанти ТУ «Медицина невідкладних станів» з розділу «Невідкладна допомога при гострих хірургічних захворюваннях та травмах органів грудної та черевної порожнини, опорно-рухового апарату при політравмі», лікарі-курсанти ТУ за темою «Політравма».

Навчально-методична робота кафедри регламентована відповідними документами Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України, постановами Вченої ради академії, Ради медичного факультету, рішеннями центральної і циклових методичних комісій, навчальними планами й програмами.

Викладання учбових дисциплін на кафедрі здійснюється згідно вимог Болонського процесу.

Практичні заняття та лекції викладаються українською, російською та англійською мовами. Для забезпечення начального процесу на кафедрі підготовлені та видані 8 навчальних посібників. Всі заняття забезпечені методичними рекомендаціями для самостійної роботи студентів трьома мовами

 При читанні лекцій використовуються сучасні мультимедійні технології. Широко використовується тестовий контроль знань.

Комп'ютерне тестування на кафедрі хірургії №2.

На кафедрі працює комп'ютерний клас, в якому проводиться комп'ютерне тестування студентів 6 курсу за програмою «Крок-2» та лікарів-інтернів хірургічного профілю. Для підсилення рівня практичної підготовки студентів практикуються активні форми навчання: моделювання виробничих ситуацій, ділова гра, розв'язання ситуаційних задач, відпрацювання практичних навиків і вмінь під час проведення практичних занять, курація хворих, участь в операціях.

 На кафедрі працює студентський науковий гурток. За ініціативи кафедри хірургії № 2, з 2011 року гурток став міжкафедральним. Робота проводиться згідно плану. Заняття гуртка проводяться професорами, доцентами та досвідченими асистентами кафедри регулярно один раз на місяць. На кожному засіданні гуртка розглядаються теоретичні та практичні питання.

Крім проблемних наукових питань кожного разу практикується робота з хворими у відділеннях, здійснюються огляди, виконуються лікувальні та діагностичні процедури. Працівниками кафедри розроблені та застосовуються для відпрацювання мануальних навичок ряд тренажерів.

 

Тренажер проведення сигмоскопа.

 Тренажер для відпрацювання лапароскопічних оперативних втручань.

 

Тренажер для відпрацювання ендоскопічних втручань в прямій кишцці.

 Студенти-гуртківці беруть активну участь в локальних, всеукраїнських та міжнародних олімпіадах з фаху «хірургія».